Participatie Teams Nederland

Uit categorie in opdracht

Een omvangrijk project, waarbij een fris, eigen logo het startschot is voor professionalisering.

Participatieteams (P-teams) bestaan uit rolmodellen (voornamelijk vrouwen) van diverse etnische achtergronden en werkzaam op lokaal of regionaal niveau, die op vrijwillige basis activiteiten uitvoeren gericht op de emancipatie en participatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Vijf jaar geleden werd het eerste lokale Participatieteam opgericht. Inmiddels zijn er vijftien teams, verspreid door het hele land. Sinds 1 juli 2010 is de coördinerende stichting PaFemme opgeheven en zijn de P-teams ondergebracht bij E-Quality. Een ingezette professionaliseringsslag is aanleiding om voor alle deelnemende en nieuwe P-teams een uniform logo te ontwerpen, dat zij en E-Quality kunnen gebruiken voor hun communicatiemiddelen.

Off

Comments are closed.